ORDİNO

ORDİNO

 
Konşimentoya karşılık eşyanın çekilebilmesi için talimattır. Ticarete konu eşyanın yüklenmesi veya boşaltılması öncesinde taşımacıya hitaben emir mektubu olarak verilen ordino ile mal sahibinin işlemleri tamamlanır ve ordino gümrük idaresine teslim edilir.
 
Sözlük anlamı yalnızca deniz yoluyla gerçekleşen ticaretler için olsa da uygulamada hava, kara ve demir yolu taşımacılığında da yer alan bir belgedir.
 
 

Top