MENŞE ŞAHADETNAMESİ

MENŞE ŞAHADETNAMESİ

 
Uluslararası ticarette dolaşımda olan malın menşesi, yani üretildiği yer ve dolayısıyla hangi ülkeye ait olduğu bu belge üzerinde yer alır. İthalat işlemlerinde ürünlerin menşesi göz önünde bulundurularak muameleye tabi tutulması nedeniyle, her ülkenin ilgili kurumları tarafından yazılan mevzuatlarda ürünlerin menşesi beyan edilmesi gerekli bir husus kılınır. Vergi tutarlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesinde kullanılan menşe şahadetnamesi, sakıncalı durumlarda (salgın hastalıklar, ekonomik tedbirler ve benzeri) belirlenen ülkelerden ürün ithalatının önlenebilmesi için de gereklidir.
 
Ülkemizde ihracatçı tarafından hazırlanan menşe şahadetnamesi, ihracatçının bağlı bulunduğu ticaret odası veya sanayi odası tarafından onaylanır. Malın gönderileceği ülkenin elçilik veya konsolosluğu tarafından da onaylanabilir. Eğer malın gönderileceği ülkenin ülkemizde temsilciliği mevcut değil ise, menşe şahadetnamesinin ilgili ülkenin onaylayacak makamına gönderilmesi gerekir.
 
Menşe şahadetnamelerinde bulunması gereken bilgiler;
 
Gönderici ve alıcı isimleri,
Malın cinsi, özelliği ve ambalaj şekli,
Koli adedi, kolilerin marka ve numarası,
Malın net ve brüt ağırlığı,
Malın birim fiyatı ve değeri (FOB, CF, CFR vb.),
Malın yüklendiği aracın ismi ve hareket tarihi,
Yükleme limanı veya yükleme yeri,
Mal Türkiye’de geçirdiği değişiklik dolayısı ile Türk menşeli sayılıyorsa bu durumun açıklanması
 

Top