ARDİYE

ARDİYE

 
Gümrüklü sahalara  gelen  konteyner  ve  diğer yüklerin  kapalı  ve  açık sahalarda  saklanması,  depolanması,  etiketlenmesi,  paketlenmesi  ve benzeri katma değerli hizmetleri ve bu hizmetler için ödenen ücreti ifade eder.
 
Ardiye ücretinin hesaplanması; İthalatta bir yükün gümrüklü sahaya tahliye edildiği günden, gümrüklü sahadan kara yolu, hava yolu veya deniz yolu ile çıkış yaptığı güne kadar (tahliye edildiği gün ve çıkış yaptığı gün dâhil olmak üzere) gümrüklü sahada geçirdiği bekleme süresi ile ilgili gümrüklü saha ithalat tarifesindeki günlük ithalat ardiye ücretinin çarpılması suretiyle hesaplanır.
İhracatta bir yükün gümrüklü sahaya tahliye edildiği günden, gümrüklü sahadan kara yolu, hava yolu veya deniz yolu ile çıkış yaptığı güne kadar (tahliye edildiği gün ve çıkış yaptığı gün dâhil olmak üzere) gümrüklü sahada geçirdiği bekleme süresi ile ilgili gümrüklü saha ihracat tarifesindeki günlük ihracat ardiye ücretinin çarpılması suretiyle hesaplanır.
 
 

Top